Електронска седница Скупштине РСЦС

posted in: Uncategorized | 0

На основу члана 57. став 1., 5. и 6. Статута Рукометног савеза Централне Србије, а у складу са чланом 13. Пословника о раду Скупштине, Председник Скупштине, Јанков Ненад је сазвао 9 (девету) седницу Скупштине Рукометног савеза Централне Србије, која ће се на основу Статутарне одлуке УО РСЦС број 25-1/20 од 22.07.2020 године, спровести електронски (путем емаила) и за коју је предлажио следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

 

  1. Верификовање Статутарне одлуке број 25-1/20 од 22.07.2020 године.
  2. Усвајање финансијског извештаја (завршни рачун) за 2019 год,
  • Усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза
  • Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја,
  • Доношење одлуке о усвајању Изјаве о расподели добити,

Рок за изјашњење чланова Скупштине је 48 сати од пријема материјала за седницу.