Књига чланова спортских удружења (клубова)

posted in: Uncategorized | 0

На основу члана 49. став 5. Закона о спорту, „спортско удружење је у обавези да води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања удружењем“.

На основу члана 3. Правилника о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта Министарства омладине и спорта РС (Службени гласник РС од 15. јануара 2018 год.), сваки члан спортског удружења има свој евиденциони лист.

Рукометни савез Србије је, у циљу помоћи, како непосредним (савезима), тако и посредним члановима (спортским удружењима – клубовима), извршио измене постојеће базе РСС и омогућио им да испуне законску форму евиденције својих чланова.

На основу члана 49. став 6. Закона о спорту, а у складу са чланом 4. Правилника о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта, у евиденциони лист за физичко лице члана спортског удружења уписани су сви непоходни подаци (име, име оца и презиме, датум рођења, држављанство, адреса, подаци за контакт, датум учлањења…) које су овлашћена лица Регистрационих центара РСС уписивала у базу приликом регистрације ваших чланова.

Као чланови вашег спортског удружења, уписани су само чланови који имају важећу регистрацију, али као што вам је познато, то није услов за чланство. РСС уноси податке о члановима вашег спортског удружења и исте можете да видите на РСС – Чланови – Клубови у менију ЧЛАНОВИ.

Дана 20.05.2020. године, свим спортским удружењима (клубовима), на званичну адресу електронске поште која је регистрована у бази РСС, достављен је допис са молбом да нам доставите податке о члановима који управљају вашим спортским удружењем – председнику и члановима Скупштине, председнику и члановима Управног одобра и председнику и члановима Надзорног одобра.

Као чланове Скупштине, можете уписати само чланове вашег спортског удружења. Чланови Управног и Надзорног одбора не морају бити чланови вашег спортског удружења. Код председника и чланова Надзорног одбора водите рачуна да они не могу бити чланови Скупштине.

Том приликом смо вам доставили две табеле – табела за унос чланова органа управљања и табелу за унос података о појединцу који нема шифру у бази РСС, које је потребно да испуните и исте документе нам вратите електронском поштом.

С обзиром на то да је мали број клубова доставио захтеване податке, молимо вас да проверите своју електронску пошту и ако мејла са насловом “Књига чланова – достава података” нема у “Примљеној пошти”, потражите га у “Нежељеној пошти”.

На основу члана 5. Закона о спорту, РСС је у обавези да води евиденцију о члановима, а на основу одредби Регистрационог правилника РСС, овлашећна лица регистрационих центара су надлежна за регистрацију чланова, у случају да желите да извршите регистрацију члана који нема шифру у бази РСС, потребно је да у РСС доставите табелу за унос података о појединцу који нема шифру у бази РСС и слику члана у jpg формату (назив слике треба да буде ime_prezime.jpg).

Шифру члана у бази РСС можете да нађете на страници РСС – Чланови – Појединци

Молимо Вас да своје попуњене књиге чланове доставите Рукометном савезу Србије, али и својем окружном, општинском или градском рукометном савезу, односно овлашћеном лицу регистрационог центра којем припада Ваш клуб, ради потпуније евиденције чланства.

У случају да су вам потребне додатне информације, молим вас да контактирате Александра Петровића или Татјану Милосављевић.