Пријаве екипа за такмичење у сезони 2021/22

posted in: PRL Istok, PRL Zapad, Vesti | 0

На прагу смо нове такмичарске сезоне 2021/22, те је стога као и до сада потребно да се благовремено припремимо за почетак такмичења.

Управни Одбор РСС је на својој електронској седници, одржаној дана 23.06.2021.године усвојио коначан пласман екипа за сезону 2020/21, као и предлог састава лига за наредну сезону, а на основу оствареног пласмана. Овом приликом усвојен је и  календар такмичења, као и Пропозиције.

По Правилнику о дозволи за сезону, све спортске организације су у обавези да попуњен образац Пријаве за такмичење доставе најкасније до 1.јула 2021.године надлежном органу за спровођење такмичења. ( Уколико једна спортска организаија пријављује нпр.2 екипе, једну у 1. степену такмичења, а једну у  2.степену, пријаву доставља првостепеним органима обе лиге, тј надлежним територијалним савезима којима је поверено такмичење).  Достављањем Пријаве за такмичење, спортска организација на основу члана 12. став 2. и члана 13. став 2. Правилника о рукометним такмичењима РСС, пријављује и екипу за ТМК за такмичарску 2021/2022 сезону. Што се тиче такмичења у КУП-у, ову обавезу имају само клубови 1.степена такмичења ( Супер лига и Супер Б лига ), док за клубове у нижим степенима такмичења, КУП није обавезујући, већ је по слободној пријави.

Молба за издавање дозволе за сезону се доставља најкасније до 15.јула 2021.године, с тим да је препорука да се Пријава за такмичење и Молба за издавање дозволе потписана и оверена од стране заступника спортске организације шаљу истовремено, како би смо били бржи и оперативнији.

Оба обрасца је потребно доставити Такмичарској комисији РСЦС путем маил-а: takmicarskakomisija.rscs@gmail.com , а у ЦЦ ставити  rscentralnesrbije@gmail.com

 

Приликом подношења Молбе за издавање дозволе за сезону, потребно је да доставите и доказ о уплати чланарине за издавање дозволе у износу од 4.000,00 динара.
 Уплата се врши искључиво на текући рачун Рукометног савеза Централне Србије бр. 105-3561-16.
 
Клубови који имају екипе у 1. степену такмичења ( Аркус лиги и Супер Б лиги ) не врше уплату на рачун Централне Србије, већ дозволе за сезону добијају од тих лига, а оне аутоматски важе за све екипе тог клуба.

Услови за добијање Дозволе за сезону су да:

  1. Спортска организација нема неизмирених дуговања према Рукометном савезу Србије, као ни према седиштима лига, службеним лицима, надлежним Регистрационим центрима.
  2. Спортска организација мора имати најмање једну екипу пријављену у такмичењу млађих категорија, и у обавези је да у обрасцу Молбе за издавање дозволе наведе узрасну категорију у којој ће се такмичити ( М/Ж -16, М/Ж -14, М/Ж -12 ). У противном, дозвола неће бити издата.

Ове сезоне су за разлику од претходних доста раније донете Пропозиције, као и Календар такмичења, тако да сте већ сада упознати да је почетак такмичења у Првим лигама планиран за 18./19.септембар 2021.године.

 

Пријава за такмичење за сезону 2021/22

Молба за издавање дозволе за сезону 2021/22

Правилник о дозволи за сезону 2021/22