Статутарна одлука УО РСЦС

posted in: Uncategorized | 0

На електронској седници УО Рукометног савеза Централне Србије, одржаној 22.07.2020 године, имајући у виду Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу, чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију, Наредби о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19, Уредбе о померању рокова за достављање годишњих финансијских извештаја, одлука о проглашењу ванредне ситуације у већини градова и локалних самоуправа, Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији већег дела локалних самоуправа Србије, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, те одредби члана 56. став 1. тачка 6. и члана 57. став 2. Статута РСЦС и немогућности да се одржи редовна седница Скупштине, Управни одбор РСЦС је заузео становиште да је потребно хитно изменити Статут РСЦС.

 

Статутарна одлука