Пропозиције РСС

Правилник о организацији и одигравању утакмица 2019

Упутство о спортским објектима 2019

Упутство за попуњавање записника

Упутство за службена лица

Одлука о висини трошкова службених лица 2018

Правилник о лиценцирању 2019

Адресар клуба

 

O 01 – Извештај о прегледу спортског објекта

O 02 – Захтев за издавање лиценци

O 03 – Записник са рукометне утакмице

O 04 – Организациони тим утакмице

O 05 – Састав екипе

O 06 – Пријава за покретање дисциплинског поступка

O 07 – Изјава – сведочење

O 08 – Изјава – одбрана

O 09 – Најава приговора

O 10 – Мишљење о суђењу

O 10 – Мишљење о суђењу – пример

Упутство за упитник Мишљење о суђењу – 05.10.19

O 11 – Извештај делегата

O 12 – Искључени играчи

O 13 – Повређени играчи

O 14 – Оцена здравствене способности

 

Упутство за смањење и пренос видео записа – НОВО

Упутство за слање снимљених утакмица – НОВО