25-03- Решење о кажњавању-ГЖРК Напредак 12

25-02 – Решење о обустављању дисц поступка – Жрк Металац А.Д.

25- Службена саопштења -27.05.2022.

24-05 – Решење о кажњавању РК Раднички

24-04 – Решење о кажњавању ОРК Шамот 65-2

24-03- Решење о кажњавању ЖРК Седмерац

24-02 – Решење о обустављању дисц поступка – СПД „Раднички-2“

24- Службена саопштења -21.05.2022.

23-26 – Решење о кажњавању тренера -Тирменштајн Владимир

23-25- Решење о кажњавању РР Милојевић Перица

23-24- Решење о кажњавању играча-Пушица Срђан

23-23- Решење о кажњавању играча-Алекса Милојевић

23-22- Решење о кажњавању играча-Зоран Куч

23-21- Решење о кажњавању играча-Симон Мрда

23-20- Решење о кажњавању играча-Ђорђа Крејовића

23-19- Решење о покретању дисциплинског подтупка-ЖРК Седмерац

23-18- Решење о кажњавању ЖРК Металац

23-17- Решење о кажњавању ЖРК Кошутњак

23-16- Решење о кажњавању РК Ариље

23-15- Решење о кажњавању ОРК Ужице

23-14- Решење о кажњавању РК Омладинац

23-13- Решење о кажњавању ОРК Металац

23-12- Решење о кажњавању РК Уб-2

23-11 – Решење о кажњавању РК Бели Анђео

23-10- Решење 10-0 Пазар-Седмерац

23-09- Решење 10-0 Металац-Металац Ад

23-08- Решење 10-0 Раднички-Кошутњак

23-07- Решење 10-0 Карађорђе-Ариље

23-06- Решење 10-0 Јагодина-2-Ужице

23-05- Решење 10-0 Трепча-Омладинац

23-04- Решење 10-0 Параћин-Металац

23-03- Решење 10-0 Бане-Уб-2

23-02- Решење 10-0 Слога-Бели Анђео

23- Службена саопштења -14.05.2022.

22-27- Решење о кажњавању-ОРК Шамот 65-2

22-26- Решење о суспензији-Тирменштајн Владимир

22-25- Решење о покретању дисциплинског поступка-Тирменштајн Владимир

22-24- Решење о суспензији-Пушица Срђан

22-23- Решење о покретању дисциплинског поступка-Пушица Срђан

22-22- Решење о суспензији-Милојевић Перица

22-21- Решење о покретању дисциплинског поступка-Милојевић Перица

22-20 – Решење о суспензији-Милојевић Алекса

22-19- Решење о покретању дисциплинског поступка-Милојевић Алекса

22-18 – Решење о суспензији-Куч Зоран

22-17- Решење о покретању дисциплинског поступка-Куч Зоран

22-16 – Решење о суспензији-Мрда Симон

22-15- Решење о покретању дисциплинског поступка-Мрда Симон

22-14 – Решење о суспензији-Крејовић Ђорђе

22-13- Решење о покретању дисциплинског поступка-Крејовић Ђорђе

22-12- Решење о покретању дисциплинског подтупка-ЖРК Металац А.Д.

22-11- Решење о покретању дисциплинског подтупка-ЖРК Металац

22-10- Решење о покретању дисциплинског подтупка-ЖРК Кошутњак

22-09- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Ариље

22-08- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Ужице

22-07- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Омладинац

22-06- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Металац

22-05- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Уб-2

22-04- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Бели Анђео

22-03 – Решење о кажњавању-РК Параћин

22-02- Решење 10-0 Раднички-Параћин

22- Службена саопштења -06.05.2022.

21-04- Решење о покретању дисциплинског поступка-Спд Раднички-2

21-03- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Карађорђе

21-02- Решење 10-0 Бане-Карађорђе

21- Службена саопштења -28.04.2022.

20- Службена саопштења -21.04.2022.

19-03 – Решење о кажњавању РК Уб-2

19-02- Решење 10-0 Бели Анђео-Уб-2

19- Службена саопштења -16.04.2022.

18-05- Решење о кажњавању-РК Пазар 2003

18-04- Решење о покретању дисциплинског подтупка-РК Уб-2

18-03 – Решење о обустављању дисц поступка – СПД „Раднички-2“

18-02 – Решење о обустављању дисц поступка – ЖОРК Јагодина-2

18- Службена саопштења -08.04.2022.

17-04 – Решење о обустављању дисциплинског поступка – РК Ужице

17-03 – Решење о покретању дисциплинског поступка-Спд Раднички-2

17-02 – Решење о покретању дисциплинског поступка-Жорк Јагодина-2

17- Службена саопштења -01.04.2022.

16-05 – Решење о покретању дисциплинског поступка-Орк Ужице

16-04 – Решење о обустављању дисциплинског поступка – РК Карађорђе

16-03 – Решење о казжњавању РК Јагодина-2

16-02- Решење 10-0 Трепча-Јагодина-2

16- Службена саопштења -25.03.2022.

15-05- Решење о покретању дисциплинског поступка-РК ЈАгодина-2

15-04 – Решење о покретању дисциплинског потупка- РК Карађорђе

15-03 – Решење о кажњавању -РК Трепча

15-02- Решење 10-0 Слога Трепча

15- Службена саопштења -18.03.2022.

14-02 – Решење о покретању дисциплинског поступка -РК Трепча

14- Службена саопштења  -12.03.2022.

13 – Службена саопштења – 04.03.2022.

12-02 – Решење о обустављању поступка- РК Карађорђе

12-01 – Решење о обустављању поступка – РК Параћин

12 – Службена саопштења -30.12.2021

11-04 – Решење о покретању дисциплинског поступка- РК Карађорђе

11-03 -Решење о покретању дисципшлинског поступка РК Карађорђе

11-02 – Решење о покретању дисциплинског поступка -РК Параћин

11-Службена саопштења-17.12.2021

10-04 – Решење о кажњавању РК Бели Анђео

10-03 -Решење о обустављању дисциплинског поступка- Бели Анђео

10-02 – Решење о кажњавању- Рангелов Љупче

10 – Службена саопштења -10.12.2021

09-10 – Решење о покретању дисциплинског поступка -РК,,Бели Анђео”

09-09 -Решење о покретању дисциплинског поступка -РК,,Бели Анђео”

09-08 – Решење о кажњавању РК,,Карађорђе”

09-07 – Решењe о суспензији-Љупче Рангелов

09-06 – Решење о покретању дисциплинског поступка -Љупче Рангелов

09-05 – Решење о обустављању дисциплинског поступка -ЖРК,, Раднички”

09-04- Решење о кажњавању- Давид Милићевић

09-03-Решење о регистрацији утакмице РК,,Раднички”-РК,,Трепча”

09-02 -Решење о кажњавању -РК,,Трепча”

09 – Службена саопштења -04.12.2021

08-07 – Решење о покретању дисциплинског поступка- ЖРК Раднички Свилајнац 

08-06- Решење о кажњавању- Ђурђевић Дејан

08-05 – Решење о кажњавању-РК Ариље

08-04 -Решење о суспензији- Милићевић Давид

08-03- Решење о покретању дисциплинског поступка-Милићевић Давид

08-02 – Решење о покретању дисциплинског поступка- РК Трепча

08- Службена саопштења -25.11.2021

07-06 – Решење о кажњавању-ОРК Младост

07-05 Решење о суспензији -Ђурђевић Дејан

07-04- Решење о покретању дисциплинског поступка -Ђурђевић Дејан

07-03- Решење о регистрациј утакмице Бели Анђео Oмладинац

07-02 -Решење о кажњавању РК Омладинац

07- Службена саопштења -19.11.2021

06- Службена саопштења -10.11.2021

06-02 – Решење о покретању дисциплинског поступка -РК Омладинац

05-03-21 Решење о кажњавању тренера Душтинац Џемаила

05-02-21 Решење о кажњавању играча Дејана Ђурђевића

05- Службена саопштења -05.11.2021.

04-09 – Обавештење о одлагању утакмице РК Карађорђе- РК Параћин

04-08 -Решење о кажњавању – ОРК Шамот 65 -2 Аранђеловац

04-07 – Решење о кажњавању – ЖРК Раднички Свилајнац

04-06-Решење о кажњавању – ОРК Бане

04-05 – Решење о суспензији- Душтинац Џемаил

04-04 – Решење о покретању дисциплинског поступка- Душтинац Џемаил

04-03 – Решење о суспензији -Ђурђевић Дејан

04-02 – Решење о покретању дисциплинског поступка -Ђурђеић Дејан

04 – Службена саопштења-28.10.2021

03- Службена саопштења – 22.10.2021

Решење о одлагању утакмице Коштњак-Седмерац

Решење о одлагању утакмице Лозница-Омладинац

Решење о одлагању утакмице Седмерац-Металац А.д.

02 -Службена саопштења – 14.10.2021

Решење  Бели Анђео Шамот 14.10.2021

Рк Победник- Одлука

01 – Службена саопштења – 08.10.2021

Решење ГЖРК Напредак-РК Раднички08.10.2021.

 БИЛТЕН 1.