Председник
Спасоје Колак

 

члан
Никола Василијић

члан
Марко Цветковић