Председник
др Душан Стојковић

 

члан
др спец. Слободан Тасић

члан
Душан Петровић