Важно обавештење – Нови Правилник о дозволи за сезону

posted in: Uncategorized | 0

Обавештавамо клубове да је донет Правилник о Дозволи за сезону (пречишћен текст) и прописани Обрасци за издавање Дозволе.

Како ће се Молбе за издавање дозволе за сезону подносити од 01. до 15. августа, позивамо клубове да до тог рока, уз горе прописане обрасце, прикупе потребну документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из Правилника о Дозволи за сезону.