Дозволе за рад тренера – ОБАВЕШТЕЊЕ

posted in: Uncategorized | 0

За ОБНОВУ дозволе за рад, потребно је да доставите ИСПРАВАН захтев за обнову дозволе одговарајућег нивоа, потврду ЗТ РСС и доказ о уплати најмање 2.000 динара (прва рата) или 6.000 динара (за 3 године). Приликом уплате, без обзира да ли уплаћује физичко или правно лице, у позиву на број ОБАВЕЗНО наведите шифру члана.

Уколико желите да промените ниво дозволе, поред горе наведене документације потребно је да доставите оверену фотокопију дипломе.

НИВО I (један) Дозволе за рад, могу да добију само тренери који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта.

НИВО III (три) Дозволе за рад, могу да добију само тренери који су одговарајуће образовање стекли пре 17.02.2016.

НИВО I (један) и НИВО III (три) Дозволе за рад омогућава тренерима да поред сениора, воде и екипе млађих категорија у узрасту деце (млађих од 16 година).

За ИЗДАВАЊЕ дозволе за рад, потребно је да доставите ИСПРАВАН захтев за издавање дозволе одговарајућег нивоа, оверену фотокопију дипломе стручне спреме или уверења о стручној оспособљености, лекарско уверење о здравственој способности у складу са Законом, потврду Заједнице тренера о поседовању одговарајућег радног или спортског искуства и обављеном стручном усавршавању, доказ о уплати чланарине за издавање дозволе, најмање 2.000 динара (прва рата) или 6.000 динара (за 3 године) и фотографију у електронској форми величине 240×320 пиксела. Приликом уплате, без обзира да ли уплаћује физичко или правно лице, у позиву на број ОБАВЕЗНО наведите шифру члана.

Захтев за ОБНОВУ, Захтев за ИЗДАВАЊЕ или само доказ о уплати рате за важећу дозволу, доставља се искључиво Комисији за издавање дозвола за рад,.

Апелујемо на све тренере, који имају Дозволу за рад нивоа II (два) а поседују одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта да доставе захтев за обнављање и оверену фотокопију дипломе, ради промене нивоа дозволе из II (два) у I (један).

Leave a Reply

Your email address will not be published.