Достављање Молбе за добијање Дозволе за сезону

Обавештавамо клубове који учествују у такмичењима која су поверена Рукометном савезу Централне Србије, да су обавезни да до 01.08.2020 године доставе Молбу за добијање дозволе. У прилогу се налази Образац Молбе и објашњење око попуњавања исте.

Допис о достави Молбе за Дозволу

Образац Молбе

Правилник о дозволама за сезону 2020-2021

Прелиминарни списак екипа за такмичарску 2020-2021 годину