Достављање молбе за добијање Дозволе за сезону

posted in: Vesti | 0

На основу члана 4. Правилника о Дозволи за сезону (у прилогу), обавезни сте да до 15.08.2019 године поднесете Молбу за издавање Дозволе за такмичарску сезону 2019/2020 ( у прилогу).

Сходно члану 12. Правилника о рукометним такмичењима РСС, сви клубови који у такмичарској сезони учествују у редовним првенственим такмичењима, обавезни су да учествују у такмичењу млађих категорија. Зато скрећемо пажњу да, код попуњавања Молбе за добијање дозволе, морате унети категорију у којој пријављујете екипу у оквиру такмичења млађих категорија. Без тог податка, Дозвола неће бити издата.

Такође у прилогу Молбе морате доставити:

  1. Изјаву (у прилогу) потписану од стране заступника клуба, оверену печатом клуба.
  2. Споразум о кодексу понашања РСС (у прилогу) потписан од стране заступника клуба, оверен печатом клуба.
  3. Доказ о уплати чланарине за издавање Дозволе у износу који је наведен у Одлуци о висини чланарине, за ранг такмичења за који подносите Молбу. (У прилогу). Уплату извршити на текући рачун 105-3561-16.

Скрећем вам пажњу да сте обавезни да сва дуговања из предходног периода, а односе се на дуговања према ОРЦ, Лиги, службеним лицима или било ком органу РСС, морају бити измирена пре подношења Молбе за издавање дозволе.

Комплетна документација се доставља на адресу електронске поште Савеза за Такмичарску комисију РСЦС ( rscentralnesrbije@gmail.com )

Молим Вас да ово упозорење схватите најозбиљније, јер ће се непоштовањем рокова створити проблеми око наступа у такмичарској 2019/2020 години.

Пример Изјаве заступника клуба

Образац Молба за издавање дозволе за сезону 2019/2020

Правилник о дозволи за сезону 2019/2020

Образац Споразум о кодексу понашања

Одлука о висини чланарине РСС