Редовни зимски семинари судија и контролора свих лига

posted in: Sudije, Vesti | 0

Управни одбор ЗСиК РСС је, на XXII редовној седници одржаној 15.10.2019. године, односно на електронској седници од 27.11.2019. године донео одлуку о редовним зимским семинарима судија и контролора свих степена такмичења, и то:

РЕДОВНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА (А листа) промењен првобитно утврђени термин

– Датум одржавања: 26. јануар 2020. године, НЕДЕЉА
– Место одржавања: БЕОГРАД, Хотел М + спортска хала Бањица
– Испитна комисија: Слободан Вишекруна (председник), Милан Ракић, Зоран Тијанић, Мирослав Јанковић, Мартон Фабијан (чланови), администратор семинара: Иван Колавчић, технички сарадник: Дарко Стефановић

РЕДОВНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА (Б листа)

– Датум одржавања: 8. фебруар 2020. године, СУБОТА
– Место одржавања: БЕОГРАД, Хотел М + спортска хала Бањица
– Испитна комисија: Слободан Вишекруна (председник), Милан Ракић, Зоран Тијанић, Мирослав Јанковић, Мартон Фабијан (чланови), администратор семинара: Дарко Стефановић, технички сарадник: Иван Колавчић

РЕГИОНАЛНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ГРУПА “ЗАПАД“ И “ИСТОК“

– Датум одржавања: 16. фебруар 2020. године, НЕДЕЉА
– Место одржавања: КРАЉЕВО, Рибница, Спортска дворана ‘’Ибар’’
– Испитна комисија: Милан Ракић (председник), Синиша Лазић, Горан Здравковић, Владимир Живковић (чланови), администратор семинара: Станислав Милошевић, технички сарадник: Никола Василијић

РЕГИОНАЛНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ГРУПЕ “СЕВЕР“

– Датум одржавања: 22. фебруар 2020. године, СУБОТА
– Место одржавања: ВРБАС, СПЦ “Драго Јововић“
– Испитна комисија: Мартон Фабијан (председник), Здравко Адамовић, Владимир Кнежић (чланови), администратор семинара: Иван Мандић, технички сарадник: Данијела Ковачевић

РЕГИОНАЛНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ГРУПЕ “ЦЕНТАР“

– Датум одржавања: 23. фебруар 2020. године, НЕДЕЉА
– Место одржавања: БЕОГРАД, Хотел М + спортска хала Бањица
– Испитна комисија: Зоран Тијанић (председник), Мирослав Јанковић, Зоран Ђуричић (чланови), администратор семинара: Дарко Стефановић, технички сарадник: Иван Колавчић

На семинарима ће се извршити провера физичке припремљености (схуттле рун тест). Судије су у обавези да приликом доласка на семинар доставе лекарска уверења издата од стране лекара специјалисте спортске медицине. (Образац лекарског уверења може се преузети у одељку Документа / Обрасци)

Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у односу на основну листу на којој се налазе, могу ту обавезу испунити на другом регионалном семинару. Писани доказ о спречености учествовања на припадајућем регионалном семинару доставља се надлежном председнику испитне комисије (Мартон Фабијан, Зоран Тијанић, Милан Ракић), најкасније до 10/02/2020. Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у Врбасу и Београду, могу да присуствују регионалном семинару у Краљеву, док судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у Краљеву могу да присуствују регионалном семинару у Београду. Семинару судија и контролора Супер лиге могу да присуствују само судије и контролори који се налазе на основној листи првог степена такмичења (ипак, судије Б листе Супер лиге не могу да учествују у групи у којој учествују судије А листе Супер лиге).

Годишњи одмори и слични приватни планови нису разлог за оправдавање изостанка са семинара.

извор: www.rsk.rs