Стручно спортско усавршавање

posted in: Uncategorized | 0

Факултет спорта и физичког васпитања Ниш, објављује оглас за упис кандидата за стручно оспособљавање и усавршавање кадрова у спорту и рекреацији и стицање следећихспортских занимања и звања:

– Спортски оперативни тренер

– Спортски инструктор

– Спортско рекреативни водитељ

 

Оглас за стицање звања – Спортски оперативни тренер

Потребна документација – Оперативни тренер

Комплет пријава за оспособљавање кадрова у спорту и рекреацији