Централни семинар тренера “Шумарице – Крагујевац 2019”

posted in: Treneri, Vesti | 0

На основу члана 34. став 2 тачка 8 Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на 25 редовној седници, одржаној у Крагујевацу, дана 08.11.2018 године, донео је одлуку да се, у складу са Планом и програмом рада Заједнице за 2019. годину, у Крагујевцу, организује и спроведе

ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР „ШУМАРИЦЕ – КРАГУЈЕВАЦ 2019“

 1. Сходно годишњем плану Заједнице тренера РСС, биће организован Централни семинар „ШУМАРИЦЕ – КРАГУЈЕВАЦ 2019“, на којем могу узети учешће сви заинтересовани тренери по слободној пријави.
 2. Обавезу присуства на семинару имају тренери са категоријом „Master coach”, трећом категоријом и остали који намеравају да у наредној такмичарској сезони испуне услов за лиценцу за први степен такмичења у функцији „тренер“.
 3. Обавезу учешћа имају и остали тренери прве и друге категорије који нису присуствовали на оба Регионална семинара.
 4. Управни одбор ЗТ РСС прихватио је, као најповољнију, понуду за одржавање Семинара коју је доставило Хотелско туристичко друштво ”Шумарице” Крагујевац, а према условима из конкурса.
 5. Семинар ће бити спроведен у комплексу хотела ”Шумарице”, Крагујевац, Десанкин венац бб (www.hotelsumarice.com) и то у периоду од 21. до 23. јуна 2019. год,
 6. Смештај за 200 полазника је обезбеђен у Хотелу „Шумарице“ и за 50 особа у хотелу „Зеленгора“.
 7. Чланарина за семинар износи 12.000,00 динара и могуће је плаћање у више рата. Уз подношење пријаве, потребно је уплатити минимум 4.000,00 динара, а крајњи рок за уплату пуног износа је 10.06.2019 године. (У прилогу позива су облици попуњавања уплатница у ситуацији када уплату врши Клуба и када врши тренер самостално). Молимо да испоштујете начин попуњавања уплатница, ради лакше евиденције.
 8. Пансион садржи ноћење, доручак (”шведски сто”), ручак и вечеру (по менију). Остале евентуалне услуге учесници Семинара сносе сами.
 9. Смештај учесника Семинара је у једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама, које су климатизоване, опремљене модерним купатилима са стално доступном топлом водом, кабловском телевизијом и бежичним интернетом
 10. Распоред коришћења соба одредиће руководство Семинара.
 11. Почетак коришћења пансионских услуга је у петак, 2 1 .06.2019.год, са ручком, а завршетак у недељу, 23.06.2019.год, са доручком.
  • Долазак учесника на Семинар предвиђен је за петак, 21.06.2019.год, до 13.00 часова (ручак од 14.00 часова).
  • Одлазак учесника са Семинара предвиђен је за недељу, 23.06.2019.год, оквирно од 12.00 часова (напуштање соба до 10.00 часова).
 12. Пријаве за Семинар достављају се у писаној форми (електронским путем) на секундарну електронску адресу Заједнице тренера РСС (ztrss1@gmail.com), закључно са 10.05.2019.год. (петак). Пријаве које пристигну после утврђеног рока неће бити узете у разматрање. Накнадно одустајање од учешћа на семинару, после утврђеног рока, није могуће.
 13. У пријави за учешће на Семинару (образац за пријаву у прилогу) треба навести:
  • Име и презиме
  • Место и адресу становања
  • Датум рођења
  • Број мобилног телефона
  • Личну адресу за електронску пошту
  • Величину шортса и мајце (S, M, L, XL, XXL, XXL)
  • Величину чарапа (37, 38…)
  • Обавезно навести име и презиме колеге – колегинице са којим би евентуално био-ла у соби
 14. У прилогу Пријаве потребно је доставити сву документацију која је наведена у истој. Молимо Вас да одговорно приступите овој обавези, обзиром да као самостално правно лице Заједница има оговорност у складу са Законом о спорту, за редовно ажурирање података својих чланова.
 15. План рада на Семинару утврђен је годишњим планом Заједнице. Програм рада на Семинару објавиће Стручно комисија ЗТ РСС после закључења пријава учесника.
 16. У случају било које оправдане спречености за присуствовање семинару, тренер је у обавези да о томе обавести Заједницу пре семинара и приложи одговарајуће доказе. Одлуку о оправданости одсуства, донеће Управни одбор након семинара.
 17. Евентуалне додатне информације, у случају потребе, заинтересовани могу добити од секретара Заједнице тренера РСС (Небојша Видановић 064/8827277) радним даном од 10.00 до 14.00 часова.

 

 

Управни одбор
Заједнице тренера РСС
Председник
Др. Саша Марковић

 

Образац пријаве

Попуњавање уплатног налога