Јавна расправа о Пропозицијама такмичења РСС

Такмичарска комисија Рукометног савеза Србије је, на 53. (електронској) седници одржаној 21.07.2020. године, донела ПРЕДЛОГ Пропозиција такмичења РСС, са одлуком да исте пусти на јавну расправу, а пре доношења коначног предлога.

Позивају се СВИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА да своје предлоге, коментаре и сугестије на предложене измене Пропозиција шаљу електронским путем на tk@rss.org.rs најкасније до петка,24. јула 2020. године.