Druga redovna sednica UO

posted in: Upravni odbor, Vesti | 0

U Vrnjačkoj Banji, je u sredu, 11.01.2017 godine, održana druga redovna sednica Upravnog odbora RSCS.

Razmatrani su izveštaji o sprovedenom takmičenju na teritoriji saveza u jesenjem delu takmičenja. Izveštaj je podneo predsednik Takmičarske komisije RSCS, Nebojša Veljković. Posle diskusije, Izveštaj je usvojen jednoglasno.

Razmatran je predlog Statuta RSS, nakon čega su usvojeni amandmani na predloženi tekst.
Predsednik saveza G-din Dejan Stanojević, upoznao je članove UO sa obavezom i rokovima za usklađivanje normativnih akata sa Zakonom o sportu.

Jednoglasno je usvojen predlog Komisije za razvoj rukometa, koji je obrzložio predsednik komisije G-din Ivan Milivojević, sa merama za podizanje rukometa u okviru saveza, kao inicijalni akt, uz obavezu svih članova da učestvuju u razradi i sprovođenju plana.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio analitički izveštaj o finansijskom poslovanju Saveza u 2016 godini
.