Izglasan novi Statut RSS

posted in: Vesti | 0

 

Skupština Rukometnog saveza Srbije izglasala je donošenje novog Statuta na sednici održanoj u Beogradu. Najvažniji pravni akt rukometne organizacije dobio je podršku 45 od 49 prisutnih delegata. Ispred predlagača, članovima najvišeg tela obratio se predsednik Upravnog odbora RSS, Božidar Đurković, koji je obrazložio najvažnije stavke Statuta usklađenog sa novim Zakonom o sportu:

– U 21. veku odlučuje struka, kvalitet, organizovanost, iznad svega finansije, a ne brojevi o masovnosti. Koncentracija kvaliteta na svim nivoima je bio jedan od preduslova za ovakvu strukturu delegata. Ne možemo više sastav Skupštine koncipirati po devizi “važno je učestvovati”, jer smo posledice toga osetili na primeru muške reprezentacije, koja je na dva poslednja Evropska prvenstva osvojila 15. mesta, a na Svetskim prvenstvima nije ni učestvovala. Imamo okruge sa dvadeset i više klubova, od kojih ni jedan nije u najvišem rangu. Kako se suprostaviti okruženju, Mađarima, Rumunima, koji imaju ozbiljne profesionalne klubove i organizaciju? Amaterizmom? Nema šanse. Broj delegata smo uskladili sa granskim savezima koji imaju sličan broj klubova. Košarkaški Savez Srbije ima 35, a Odbojkaški savez Srbije 50 delegata – istakao je prvi čovek srpskog rukometa.

Jedna od glavnih odredbi novog Statuta RSS je da će Skupština brojati 47 članova umesto dosadašnjih 80.

 

Slika i tekst preuzei sa www.rss.org.rs