Zimski seminari za delegate svih stepena takmičenja

posted in: Delegati, Vesti | 0

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a na osnovu ovlašćenja iz člana 14. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta zajednice delegata RSS i tačaka 8. i 9. poglavlja I Kriterijuma za formiranje lista rukometnih delegata, Upravni  odbor  ZD RSS je na svojoj 4.elektronskoj sednici  održanoj  dana 25.12.2017. jednoglasno usvojio Odluku da u saradnji sa Zajednicom sudija i kontrolora RSS, organizuje redovne zimske seminare delegata pred početak prolećnog dela takmičarske 2017/18. godine.

  1. Seminar za delegate prvog stepena (Super  A i B), održaće se u Beogradu „Hotel M“ 28. januara 2018. godine.-  iznos članarine je

– Super  A …………………5.500,00 dinara

– Super  B …………………4.500,00 dinara

Program će Stručna  komisija ZD RSS objaviti naknadno.

  1. Seminari za delegate  2. 3. i  4. stepena takmičenja, biće održani u centrima i to:
  • SEVER – Vrbas  S.C „Drago Jovović“ – nedelja ,11. februara  2018.  – zaduženi Z. Černoh i Ž. Golubović
  • ISTOK /ZAPAD – Kragujevac Hotel „Šumarice“ – subota, 17. februar 2018. –  zaduženi N. Vidanović, A. Tasić
  • CENTAR – Beograd  SPC „Slodes“ – nedelja, 18. februar 2018.    –  zaduženi M. Delić i dr. I. Mandić

Članarine  za regionalne seminare su

–       za  2. stepen iznos je  2.000,00

–       za  3. stepen iznos je  1.000,00

–       za  4. stepen i nove delegate  bez članarine

Programe će Stručna  komisija ZD RSS objaviti naknadno.

Svi delegati su obavezni da uplate članarinu za ZD RSS za 2018. godinu u visini od 1.000,00 dinara.

Uplatu izvršiti na tekući račun: Zajednica delegata RSS broj  160- 487116-33  sa naznakom “ČLANARINA”.

 

Predsednik  Upravnog odbora ZD RSS

Zoran P. Černoh